Archiwum - Kwiecień 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Kwiecień 2020

Ogłoszenie Burmistrz Świecia
08 kwietnia 2020

Ogłoszenie Burmistrza Świecia

Uwaga świadczeniobiorcy świadczeń rodzinnych i wychowawczych
06 kwietnia 2020

Uwaga świadczeniobiorcy świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Ograniczenia w parcy Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich
03 kwietnia 2020

Ograniczenia w parcy Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

01 kwietnia 2020

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Hallera niemal zakończone [zdjęcia]

Mieszkańcy Świecia
30 kwietnia 2020

Mieszkańcy Świecia

Burmistrz Świecia poparł Apel polskiego samorządu
30 kwietnia 2020

Burmistrz Świecia poparł Apel polskiego samorządu

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec
28 kwietnia 2020

ZUS zwróci nadpłacone składki za marzec

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?
27 kwietnia 2020

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

10 kwietnia 2020

Święto Chrztu Polski - WYWIEŚ FLAGĘ!

Ankieta dla osób handlujących na gminnych targowiskach
09 kwietnia 2020

Ankieta dla osób handlujących na gminnych targowiskach

Strony