Miasta partnerskie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Miasta partnerskie

PIESZYCE
Miasto w województwie dolnośląskim, u podnóża Gór Sowich w Sudetach. 9,3 tys. mieszkańców (według danych z 2009 r.).
Pieszyce zostały założone w XIII w. Początkowo własność von Peterswaldów, potem von Gellhornów. W 1705 r. odkupione przez B. von Mohrenthala, który założył tu pierwszą manufakturę tkacką. W XVIII w. rozwinął się przemysł tkacki, początkowo lnu, później bawełny. Od 1765 r. właścicielami Pieszyc byli grafowie Stolberg Wernigerode. W 1844 r. wybuchło powstanie tkaczy, którzy zdemolowali zakłady, a maszyny tkackie utopili w potoku. W 1962 r. Pieszyce uzyskały prawa miejskie. Duży ośrodek przemysłu włókienniczego (bawełny, tkanin technicznych), ponadto produkcja zegarów. Ośrodek turystyczny, baza wycieczek w Góry Sowie. Zabytki: barokowy pałac (z 1710 r.), kościół parafialny (XIV, XVI, XVIII w.).
Współpraca samorządowa z gminą Pieszyce rozpoczęła się w związku z powodzią w 1997 r. Od tamtej pory obydwa miasta dzielą się doświadczeniami w sprawach gospodarczych, ochrony środowiska i pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej. Ponadto organizowane są corocznie wymiany kolonijne. Dzieci z Pieszyc spędzają wakacje w Świeciu i okolicach, natomiast dzieci ze Świecia wyjeżdżają w Góry Sowie. W ramach współpracy kulturalnej Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie dało kilka gościnnych koncertów podczas obchodów Dni Pieszyc.
Zobacz stronę www miasta Pieszyce.

Poniżej fotorelacja z wiyty delgacji z Pieszyc w Świeciu w czerwcu 2013 r. (więcej na ten temat TUTAJ).

 
GERNSHEIM
10 tysięczne miasto położone nad Renem w kraju związkowym Hesja w południowo-zachodnich Niemczech.
W 1356 r. Gernsheim otrzymało prawa miejskie. W 1425 r. urodził się tu Peter Schöffer, współpracownik Johanna Gutenberga, wynalazcy druku. Na jego cześć Gernsheim nosi dodatkową nazwę Schöfferstadt („miasto Schöffera”), nadaną w 2003 r. przez Heskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Największym pracodawcą są zakłady chemiczne, zatrudniające tysiąc osób. Znajduje się tu także port kontenerowy z połączeniem kolejowym.
Współpraca między Świeciem a Gernsheim zaczęła się od kontaktów Gimnazjum nr 1 w Świeciu z tamtejszą szkołą, czego efektem są między innymi wymiany młodzieży. Z czasem wzajemne relacje przeniosły się także na szczebel samorządowy.
W czerwcu 2011 r. samorządowcy ze Świecia odwiedzili Gernsheim, gdzie podpisano umowę partnerską. W październiku delegacja z Gernsheim złożyła rewizytę w naszym mieście.
Współpraca z Gernsheim to szansa na nawiązanie stosunków nie tylko na szczeblu samorządów, ale także między klubami sportowymi, organizacjami i instytucjami kulturalnymi. Szczególny nacisk kładziony jest na kontakty młodych ludzi.  
Zobacz stronę www miasta Gernsheim.