Spółki komunalne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Spółki komunalne

Gmina Świecie posiada całościowe i większościowe udziały w następujących jednostkach organizacyjnych:

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  Spółka z o.o. w Świeciu
Gmina posiada 100% udziałów.
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie,
tel.: +48 52 331 14 56
faks: +48 52 331 14 53
e-mail: sekretariat [at] zgm-swiecie.com.pl
www.zgm-swiecie.com.pl

Świeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Świeciu Spółka z o.o.
Gmina posiada 100% udziałów.
ul. Kościuszki 9, 86-100 Świecie,  
tel./faks: +48 52 331 17 10
e-mail: stbs [at] swieckietbs.pl; zarzad [at] swieckietbs.pl
www.swieckietbs.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Gmina posiada 100% udziałów.
ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie
tel.: +48 52 332 45 96; +48 52 332 45 97
faks: +48 52 332 45 98
e-mail: zwik [at] zwik.com.pl
www.zwik.com.pl

Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów „Eko-Wisła” Sp. z o. o.
Gmina posiada 100% udziałów.
ul. Sulnówko 74C, 86-100 Świecie
tel.: +48 52 330 19 80
e-mail: biuro [at] ekowisla.pl
www.ekowisla.pl

Vistula Park Świecie Sp. z o.o.
Gmina posiada 97,93% udziałów.
Hala Widowiskowo-Sportowa, Sienkiewicza 3, 86-100 Świecie
tel.: Biuro:  +48 52 333 29 42; Recepcja: +48 52 333 29 40
faks: +48 52 333 29 41
e-mail: hala [at] halawswieciu.pl

Gmina posiada mniejszościowe udziały w następujących spółkach:

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Gmina posiada 25,70% udziałów.
ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie
tel.: +48 52 331 27 78
faks: +48 52 333 30 75
e-mail: zukswiecie [at] interia.pl
www.zuk-swiecie.pl

Veolia Północ Sp. z o. o.
Gmina posiada 10,81 % udziałów.
ul. Ciepła 9, 86-100 Świecie
tel.: +48 52 333 32 80
faks: +48 52 333 32 82
e-mail: veoliapolnoc [at] veolia.com
www.veoliaterm.pl

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Florencja II” Sp. z o.o.
Gmina posiada 37,5 % udziałów.
ul. Św. Wincentego 1, 86-100 Świecie
tel./faks: +48 52 330 30 75
e-mail: sekretariat@ florencja2.info
www.florencja2.info

Ponadto gmina posiada 10 udziałów w Spółdzielni Pomóż Sam Sobie oraz 16 akcji Międzykomunalnej Spółce Akcyjnej Municypium, wydawcy czasopisma Wspólnota, a także 4 udziały w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu.