Obiekty sportowe i rekreacyjne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Obiekty sportowe i rekreacyjne

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
Świecie ul. Sienkiewicza 3
tel.: 52 333 29 42, e-mail: hala [at] halawswieciu.pl, www.halawswieciu.pl

Rok budowy 2007
Powierzchnia użytkowa 1406 m
Charakterystyka wszystkie gry halowe i sporty indywidualne
Widownia 1356 miejsc
Zaplecze socjalne 8 szatni, 4 natryski, toalety
Nawierzchnia 44x25 m, panele parkietowe
Oświetlenie 1700 lux
Parkingi 132 samochody
Sala rozgrzewkowa powierzchnia 228,7 m
Kręgielnia 3 tory
Siłownia


PARK WODNY
Świecie, ul. Bydgoska 1

tel.: 52 523 29 50, www.parkwodnyswiecie.comRok budowy 1987 (przebudowa w latach 2014-2016)
Powierzchnia użytkowa 1660 m
Charakterystyka basen sportowy, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, dwie zjeżdżalnie, dysze wodne, hydromasaże, rwąca rzeka, jacuzzi, sauny
Zaplecze socjalne szatnie, przebieralnie, natryski, toalety
Parking 60 samochodów


STADION SPORTOWY WDA
Świecie ul. Sienkiewicza 18
tel.: 52 331 15 63, e-mail: biuro [at] wda-swiecie.pl, www.wdaswiecie.pl

Rok budowy 1964, przebudowa w 2000
Boisko główne z bieżnią 100x65 m
Trybuny 3000 miejsc
Boisko treningowe 100x60 m
Nawierzchnie boisk trawiaste
Boisko typu „Orlik” 100x65 m ze sztuczną nawierzchnią
Bieżnia tartanowa 110 m - prosta 8 torów, 6 torów okólnych
Rzutnie i skocznie do pchnięcia kulą, 2 skocznie do skoku w dal i trójskoku, skoku wzwyż i skoku o tyczce, rzutnie do dysku, młota, oszczepu i pchnięcia kulą
Boisko asfaltowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki i ścianka do tenisa
Korty tenisowe 4 korty o nawierzchni z mączki ceglanej
Sala treningowa 230 m


BOISKA PIŁKARSKIE

Strażak Przechowo
ul. Sportowa 16
e-mail: kontakt [at] strazakprzechowo.pl,

Rok budowy 1972
Nawierzchnia 100x60 m, trawiasta
Zaplecze socjalne 2 szatnie z natryskiem, toalety, pokój administracyjny
Trybuny 300 miejsc


Wisła Gruczno
ul. Świecka 21
wislagruczno [at] wp.pl, www.wislagruczno.futbolowo.pl

Rok budowy 1984
Nawierzchnia 100x60 m, trawiasta
Zaplecze socjalne szatnie, toalety i magazyn
Trybuny 300 miejsc


Tęcza Wiąg

Rok budowy 1968
Nawierzchnia 100x60 m, trawiasta
Trybuny 150 osób


KOMPLEKSY SPORTOWE „ORLIK”

„Orlik 2012”
osiedle Marianki

Rok budowy 2009
Powierzchnia użytkowa 37x62 m
Charakterystyka boiska do piłki nożnej, ręcznej, siatkowej i koszykówki
Nawierzchnia sztuczna - poliuretan
Zaplecze socjalne 2 szatnie, natryski, toalety


„Orlik”
osiedle Kościuszki

Rok budowy 2010
Powierzchnia użytkowa 27x44 m
Charakterystyka boiska do piłki nożnej, koszykówki, ręcznej i siatkowej
Nawierzchnia sztuczna - poliuretan


SKATEPARK
Świecie, ul. Wodna

Rok budowy 2001
Charakterystyka mini rampa, grand-box, quarter-pipe, rury
Nawierzchnia betonowa