Sołectwa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Sołectwa

Na terenie gminy Świecie znajduje się 13 sołectw, utworzonych przez Radę Miejską 14 stycznia 1991 r.

1. SOŁECTWO  CHRYSTKOWO. Powierzchnia 549,59 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Chrystkowo. Liczba mieszkańców: 121.

Sołtys - Hanna Pilarska

Skład Rady Sołeckiej:
Izabela Kiszka
Grzegorz Trochowski
Danuta Ciesielska
   
2. SOŁECTWO  CZAPLE. Powierzchnia 1.324,22  ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Czaple, Czapelki i Ernestowo. Liczba mieszkańców: 532.

Sołtys - Iwona Karczewska

Skład Rady Sołeckiej:
Krzysztof Madej               
Grzegorz Chojnacki
Andrzej Tomalka      
Jacek Goncerzewicz
Anita Suchomska       
Zbigniew Rydziel
Krzysztof Tyrakowski
Karol Zimny
Emilia Sieg

3.SOŁECTWO  DWORZYSKO. Powierzchnia 1.108,21 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Dworzysko, Przechówko i Wielki Konopat. Liczba mieszkańców: 345.

Sołtys - Mieczysław Topoliński

Skład Rady Sołeckiej:
Waldemar Chudy
Mariusz Jasionek             
Piotr Lis     
Helena Minga
Teresa Szwankowska
Eugeniusz Zakrzewski
         
4. SOŁECTWO GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE. Powierzchnia 1.590,85 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Głogówko Królewskie i Niedźwiedź. Liczba mieszkańców: 432.

Sołtys - Joanna Stankiewicz

Skład Rady Sołeckiej:
Joanna Kuś
Tomasz Lonser
Iwona Plesiak
Sławomir Hajec
Jolana Wróbel
Grażyna Karolczak
       

5. SOŁECTWO GRUCZNO. Powierzchnia 1.386.03 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Gruczno. Liczba mieszkańców: 1425.

Sołtys - Jan Chudzinski

Skład Rady Sołeckiej:
Krystyna Koprowicz
Dariusz Niciejewski
Wojciech Manys
Zbigniew Trochowski
Arkadiusz Kujawski
Iwona Trochowska
Anna Stuczyńska

6. SOŁECTWO KOSOWO. Powierzchnia 643,54 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Kosowo. Liczba mieszkańców 210.

Sołtys - Halina Jabłońska

Skład Rady Sołeckiej:
Emilia Truś
Jacek Minga
Jolanta Kania
Wojciech Kufel
Adela Adamska     

7. SOŁECTWO KOZŁOWO. Powierzchnia 604,04 ha. W skład  sołectwa wchodzi wieś Kozłowo. Liczba mieszkańców: 272.

Sołtys - Bogdan Tarach

Skład Rady Sołeckiej:
Iwona Glazik
Antoni Karwasz
Katarzyna Miesiarczyk
Marek Sikorski
Hanna Żurek
Martyna Żurek

8. SOŁECTWO POLSKI KONOPAT. Powierzchnia 1.724,79 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Polski Konopat, Drozdowo i Terespol Pomorski. Liczba mieszkańców: 1403.

Sołtys - Henryk Mollus

Skład Rady Sołeckiej:
Leszek Kempiński
Anna Maciąg
Zygfryd Nalazek
Przemysław Majchrzak
Mariusz Stachowski

9. SOŁECTWO SARTOWICE. Powierzchnia 2.617,67 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Sartowice i Święte. Liczba mieszkańców: 372.

Sołtys - Czesław Woźnica

Skład Rady Sołeckiej:
Tomasz Szulc
Mieczysław Jarzembski
Teresa Sołdecka 

10. SOŁECTWO SULNOWO. Powierzchnia 1.597,32 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Dziki, Skarszewo i Sulnowo. Liczba mieszkańców: 1295.

Sołtys - Elżbieta Biesek

Skład Rady Sołeckiej:
Adam Karbowiak
Marek Kamiński
Hanna Łońska
Justyna Cerajewska
Maria Łukasik
Anna Plichta
Ryszard Landowski
Wiesław Glazik
Jarosław Modrakowski
Elżbieta Sosnowska
Ewelina Pieczka


11. SOŁECTWO SULNÓWKO. Powierzchnia 1.231,53 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Sulnówko. Liczba mieszkańców: 592.

Sołtys - Beata Andrik

Skład Rady Sołeckiej:
Marcin Tarkowski
Łukasz Orkiszewski
Marzena Smokowska
Ewa Szymańska
Justyna Juszczak
Michał Domachowski

12. SOŁECTWO  TOPOLINEK. Powierzchnia 300,98 ha. W skład sołectwa wchodzi wieś Topolinek. Liczba mieszkańców: 182.

Sołtys - Ewelina Siczek

Skład Rady Sołeckiej:
Magdalena Głodek
Monika Heinrich
Maciej Stabryła
Mirosława Śliwińska
Milena Żmijowska

13. SOŁECTWO WIĄG. Powierzchnia 1.537,97 ha. W skład sołectwa wchodzą wsie Wiąg i Morsk. Liczba mieszkańców: 745.

Sołtys - Bożena Piędel

Skład Rady Sołeckiej:
Andrzej Frąckiewicz  
Józef Ziółkowski
Andrzej Kusiński
Ewa Żelazna
Aleksandra Wieprzowska
Wiesław Kwika