Stowarzyszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Stowarzyszenia

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej

"INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
(organizacja pożytku publicznego)
ul. Chmielniki 2b
tel./fax: 52 33 12 868
tel. kom.: 783 768 268
e-mail: biuro [at] inkubator.com.pl
www.inkubator.com.pl

 • Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych

ul. Nadbrzeżna 2A
tel.: 501 513 331

 • Stowarzyszenie Rodzin Chorych Dzieci i Dorosłych na Schorzenia Centralnego Układu Nerwowego

ul. św. Wincentego 3

 • Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" Ziemi Świeckiej

ul. Sądowa 5
tel.: 52 33 15 107
tel. kom.: 604 286 273
biuro czynne w czwartki: 14.00-17.00
e-mail: amazonki-swiecie [at] wp.pl

 • “SPIRO” Nadwiślańskie Stowarzyszenie Wspierania Profilaktyki, Diagnozowania i Leczenia Chorób Układu Oddechowego

ul. Chmielniki 2b
tel.: 52 33 12 868

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Miejsko-Powiatowy w Świeciu

ul. Sądowa 5
tel. kom.: 504 32 55 29
e-mai: diabetycy [at] wp.pl

 • Stowarzyszenie Razem dla Świecia

ul. Sądowa 6/5 (II piętro), 86-100 Świecie
tel. kom.: 663 925 039
e-mail: razemdlaswiecia [at] gmail.com
Facebook: Razem dla Świecia

 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom ze Spektrum Autyzmu "Niebieski Klucz" w Świeciu

ul. Wojska Polskiego 69B/54, 86-105 Świecie
tel.: 531 788 485,
e-mail: niebieski.klucz-swieciea.m.sikorska [at] o2.plhotmail.com
Facebook: Niebieski Klucz

 • Stowarzyszenie Propagowania Sportowej Sylwetki "Next Gym" w Świeciu

ul. Hallera 4/1, 86-100 Świecie
Tel.: 602 134 280
e-mail: info [at] nextgym.pl

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

ul. Wojska Polskiego (barak nr 1)
tel.: 52 33 13 245
Godziny urzędowania: wtorki i środy: 9:00 - 11.00 oraz piątki 15.00 - 17.00
strona internetowa: www.tpdswiecie.cba.pl

 • Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły

ul. Młyńska 4
86-111 Gruczno
tel. kom.: 739 244 265
e-mail: aborygeniznadwisly [at] wp.pl
strona internetowa: www.tpdw.pl

 • Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych

ul. św. Wincentego 1
tel. kom.: 600 990 562
e-mail: sobsobswiecie [at] autograf.plgmail.com

 • Stowarzyszenie PRO PUBLICO BONO. Dla dobra wspólnego

Oddział Regionalny w Świeciu
ul. Laskowicka 1/18
86-100 Świecie

 • Stowarzyszenie "Orkiestra Dęta Świecie"

(organizacja pożytku publicznego)
ul. Bydgoska 1, 86-100 Świecie
tel. kom.: 606 275 572
e-mail: detaswiecie [at] gmail.com
Facebook: Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Świecie

 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Celuloza"

ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie
Sekcje: tenis stołowy, piłka siatkowa, zajęcia rekreacyjne.
e-mail: sport [at] oksir.com.pl

 • Świeckie Stowarzyszenie Aikido

ul. Jana Brzechwy 2, 86-100 Świecie
tel. kom.: 508 282 703
Sekcje: karate (Dzieci początkujące młodsze, Dzieci Młodsze i starsze średniozaawansowane, Młodzież i dorośli początkujący, Młodzież i dorośli zaawansowani)

 • Polskie Towarzystwo Turytyczno-Krajoznawcze w Świeciu

ul. Wojska  Polskiego 141,
86-100 Świecie
tel.: 501 306 553
Facebook: Koło Przewodników PTTK Świecie

 • Polski Związek Niewidomych

Koło PZN w Świeciu
ul. Wojska Polskiego 139, OKSiR (Dom Kultury)
Prezes Alicja Frank
tel.: 515 23 10 24
biuro czynne w środy: 10:00 - 12:00 oraz czwartki: 16:00 - 18:00

 • Polski Czerwony Krzyż
  ul. Wojska Polskiego 141

 • Klub Seniora "KOCIEWIACY"

ul. Wojska Polskiego 139, OKSiR (Dom Kultury)
tel. kom.: 694 941 956
e-mail: tszyczewska [at] swiecie.eu