Sens recyklingu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Sens recyklingu

ODPADY POSEGREGOWANE TO NIE ŚMIECI - TO CENNE SUROWCE!

1. Dzięki selektywnej zbiórce odpadów pozyskujemy surowce wtórne, takie jak np. papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale.

2. Po co nam surowce wtórne? Po to, by poddać je recyklingowi i wytworzyć z nich rozmaite produkty użytkowe.
3. Odpady surowcowe zbierane przez mieszkańców do kolorowych dzwonów i worków trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sulnówku, gdzie są sortowane, doczyszczane i przygotowane do sprzedaży firmom prowadzącym recykling. Dzięki przekazaniu surowców do recyklingu ograniczamy zużycie surowców naturalnych (drewna, piasku, ropy naftowej, wody itp.), obniżamy koszty wytworzenia produktów nowych oraz zmniejszamy ilość odpadów zdeponowanych na składowiskach.

SENS RECYKLINGU

4. Zobacz, jakie produkty można uzyskać w drodze recyklingu surowców wtórnych:

PAPIER

-        papier makulaturowy
-        serwetki papierowe
-        opakowania do jajek
-        taśmy maskujące
-        klosze, abażury
-        bandaże, maseczki ochronne
-        fartuchy szpitalne
-        izolacyjne materiały samochodowe
-        filtry do kawy

SZKŁO

-         pojemniki i butelki szklane
-         kafelki i blaty kuchenne
-         izolacje ścian  

TWORZYWA SZTUCZNE

-         butelki i inne opakowania plastikowe
-         powłokę na tekturę falistą
-         ubrania np. kurtki polarowe, koszulki sportowe
-         meble ogrodowe, wieszaki, ławki
-         folie, reklamówki, siatki
-         słupki drogowe
-         elementy ogrodzeń
-         zabawki
-         długopisy
-         ekrany dźwiękoszczelne
-         płyty termoizolacyjne
-         ramy okienne z PVC
-         zderzaki samochodowe
-         doniczki

METALE

-        puszki i inne opakowania metalowe
-        elementy karoserii
-        elementy mebli

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.