Informacje ogólne

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Informacje ogólne


Świecie to dynamicznie rozwijająca się, niespełna 32-tysięczna gmina, położona na Pojezierzu Pomorskim u ujścia rzeki Wdy do Wisły w województwie kujawsko-pomorskim.
Świecie stanowi ważny węzeł komunikacyjny. Zbiegają się tu drogi krajowe nr 1 i 5 (budowana obecnie trasa S5), łączące południe Polski z aglomeracją trójmiejską (Gdańsk, Gdynia, Sopot). W odległości 12 km od granic miasta przebiega autostrada A1.
Świecie należy do ważniejszych ośrodków gospodarczych południowego Pomorza, na co niewątpliwy wpływ ma usytuowanie na  terenie miasta jednego z największych w kraju przedsiębiorstw przemysłu papierniczego - Mondi Świecie S.A. wraz z licznymi współpracującymi firmami.
Miasto ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę oraz zaplecze rekreacyjne i sportowe, ze stadionem i halą widowiskowo - sportową na 1350 miejsc. Dzięki gęstej sieci szlaków turystycznych region jest jednym z ciekawszych zakątków województwa kujawsko-pomorskiego.
Gmina Świecie to także miejsce do odpoczynku - 3 km od miasta leży jezioro Deczno z ośrodkiem wypoczynkowym, w którym  znajduje się strzeżone kąpielisko, wypożyczalnia sprzętu wodnego i kawiarnia.
Świecie to jedno z najstarszych miast pomorskich, znane z zachowanych zabytków (m.in. średniowieczny zamek i fara) oraz z cyklicznych imprez kulturalnych. Do najważniejszych należą m.in. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych i Maraton Piosenki Osobistej „Nocne śpiewanie”.

Ewidencja Obiektów 18.11.2019 1

Ewidencja Obiektów 18.11.2019 2

Ewidencja Obiektów 18.11.2019 3