Logo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Logo

Logo

 • Jak użyć logo do stworzenia własnej papeterii?

1. Zapisz plik EPS z logo na swoim komputerze
2. Otwórz nowy plik WORD
3. W pasku standardowym kliknij na [wstaw] a następnie [obraz] i [z pliku]
4. Otworzy się wówczas folder "Moje obrazy" w którym wybieramy plik z logo i klikamy na [wstaw]
5. Wstawione logo należy teraz przeskalować (pomniejszyć) w sposób proporcjonalny tak by go nie zdeformować oraz przy użyciu paska formatowanie umieścić w wybranej części kartki (wyrównanie do lewej lub prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie)

 • Aby wstawić logo do wysyłanego za pomocą programu pocztowego maila należy postępować analogicznie.

1. Zapisz plik EPS z logo na swoim komputerze
2. Utwórz nową wiadomość i kliknij w miejsce treści wiadomości
3. W pasku standardowym kliknij na [wstaw] a następnie [obraz] i [z pliku]
4. Otworzy się wówczas folder "Moje obrazy" w którym wybieramy plik z logo i klikamy na [wstaw]
5. Wstawione logo należy teraz przeskalować (pomniejszyć) w sposób proporcjonalny tak by go nie zdeformować oraz przy użyciu paska formatowanie umieścić w wybranej części kartki (wyrównanie do lewej lub prawej, wyśrodkowanie, wyjustowanie)

 • Aby dobrać kolor czcionki nagłówków do koloru loga można:

1. Pobrać plik PDF "Jak używać logo miasta?"
2. Pobrać logo w kolorystyce RGB
3. Kliknąć na ikonkę zmiany koloru czcionki [A], potem na [więcej kolorów] i zakładkę kolory niestandardowe. Pojawi się profil RGB, w który wpisujemy cyfry odpowiadające kolorowi - dokładnie określone przez grafika w pobranym pliku PDF.