Selektywna zbiórka odpadów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Selektywna zbiórka odpadów

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW  NIEBIESKICH?
(PAPIER)


- gazety, czasopisma, książki, zeszyty;
- katalogi, prospekty, foldery,
- papier szkolny, biurowy, pakowy;
- opakowania z papieru i tektury;

NIE WRZUCAJ:

- opakowań z zawartością;
- zatłuszczonego i brudnego papieru (np. karton po pizzy);
- tapet, kalki;
- papieru faksowego, przebitkowego (rachunki, faktury);
- papieru termicznego;
- papieru lakierowanego lub foliowanego z folderów reklamowych;
- artykułów higienicznych (pieluch jednorazowych, wacików, podpasek);
- worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych.

Odpady nie mogą być mokre. Do pojemnika na papier nie powinny trafić zanieczyszczenia mechaniczne (np. metale - zszywki), chemiczne (np. kleje, farby), czy mikrobiologiczne (pleśń czy grzyby).

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW  ŻÓŁTYCH?
(METALE I TWORZYWA SZTUCZNE)

- opróżnione opakowania z tworzyw sztucznych (np. PET , PE,  PP, PS) m.in.:
- butelki po napojach
- kartony po mleku i napojach;

- opakowania plastikowe po żywności (kubeczki po jogurtach, margarynach);
- opakowania plastikowe po kosmetykach i środkach czystości;
- czyste folie, torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych;
- plastikowe zakrętki;
- puszki aluminiowe po napojach;
- puszki stalowe po konserwach;
- drobny złom żelazny;
- drobny złom metali kolorowych;
- metalowe kapsle z butelek, zakrętki od słoików;
- folia aluminiowa;

NIE WRZUCAJ:

- butelek i pojemników z zawartością;
- zabawek plastikowych, szczoteczek do zębów;
- butelek po olejach silnikowych, spożywczych, chłodniczych;
- opakowań po środkach ochrony roślin;
- opakowań po lekach;
- puszek po farbach, lakierach, aerozolach;
- sprzętu AGD, baterii, styropianu;
- gumy;
- strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych;
- zużytych baterii i akumulatorów
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- skrzynek, plastikowych mebli, doniczek;

Opakowania powinny być czyste i zgniecione przed wrzuceniem.

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW I WORKÓW  ZIELONYCH?
(SZKŁO)

- szklane butelki po napojach i żywności bez nakrętek;
- słoiki bez nakrętek;
- szklane opakowania po kosmetykach.

NIE WRZUCAJ:

- szkła stołowego  (szklanek, kieliszków, talerzy);
- fajansu, porcelany;
- naczyń żaroodpornych;
- doniczek, zniczy;
- szyb samochodowych, okiennych, luster, witraży;
- szkła okularowego;
- żarówek, świetlówek, kineskopów;
- lamp neonowych, fluoroscencyjnych i rtęciowych;
- reflektorów  i izolatorów;
- zakrętek, pokrywek;
- kapsli, korków;
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych;
- termometrów i strzykawek;

Opakowania powinny być czyste. Nie tłucz szkła przed wrzuceniem. Odkręcaj nakrętki.

CO WRZUCAMY DO POJEMNIKÓW BRĄZOWYCH TYPU BIO?
(BIOODPADY)


- trawa;
- liście;
- skoszona trawa;
- małe kawałki gałęzi;
- resztki owoców i warzyw.

NIE WRZUCAJ:

- resztek żywności;
- oleju jadalnego;
- drewna impregnowanego;
- płyt wiórowych i MDF;
- odchodów zwierząt;
- popiołu;
- skorupek jaj oraz fusów po kawie czy herbacie;
- darni;
- ziemi.

Poradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.