Dlaczego warto jeździć komunikacją miejską

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Dlaczego warto jeździć komunikacją miejską

Dlaczego warto jeździć komunikacją miejską.

W każdym większym mieście w godzinach szczytu ciężko przenieść się z miejsca na miejsce samochodem. Tracimy przez to dożo czasu i zdrowia. Obciążenie dróg samochodami osobowymi powoduje szybsze ich zużycie, a za tym idzie częsty remont dróg co w konsekwencji obciąża budżet, wpływa na zwiększenie hałasu, a przede wszystkim zwiększa emisję szkodliwych substancji do powietrza. Istnieje rozwiązanie, aby temu zapobiec, a mianowicie korzystanie z komunikacji publicznej .

A oto kilka powodów do zachęcenia mieszkańców Świecia do jazdy komunikacja miejska:


Mniejsze spalanie paliwa
Ten kto przesiądzie się z samochodu do autobusu, przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa. Korzyść jaka przynosi takie postępowanie to przede wszystkim „więcej pieniędzy w portfelu” i oddychanie czystym powietrzem.

Mniejsza emisja zanieczyszczeń
Każda podróż samochodem osobowym oznacza dodatkową porcję zanieczyszczeń w powietrzu. Przesiadając się do autobusu, każdy podróżujący spowoduje zmniejszenie emisji C02 !

Mniej powierzchni utwardzonych w mieście, więcej zieleni.
Wybierając komunikację miejską nie musisz martwić się o znalezienie miejsca parkingowego. Twój wybór wpłynie na zmniejszenie zapotrzebowania na miejsca parkingowe, co w rezultacie wpłynie na zachowanie terenów zieleni.

Krótszy czas jazdy
Korzystając z transportu zbiorowego oszczędzamy czas. Rezygnując z jazdy samochodem osobowym wpływamy na zmniejszenie natężenia ruchu, co w konsekwencji powoduje szybsze przemieszczenie się autobusu miejskiego.

Pełna dostępność i duża akceptacja społeczna
Inwestując w transport publiczny jesteśmy w stanie stworzyć system transportowy zapewniający mobilność każdemu. Jest w błędzie ten kto uważa, że to tylko oferta dla niezmotoryzowanych.

Dodatkowo korzystanie z komunikacji miejskiej…
•    Sprzyja lepszej organizacji dnia. Trzeba wyjść o odpowiedniej porze i zdążyć na autobus.
•    W autobusie można porozmawiać ze znajomymi. W aucie tylko z rodziną.
•    Podróż transportem publicznym jest spokojniejsza. Można w czasie jazdy np. coś czytać i odpocząć.
•    Bilety nie są drogie. Jeśli samochodem jeździ tylko jedna czy dwie osoby, to taniej będzie przesiąść się do autobusu.
•    W nieograniczony sposób można korzystać z darmowego dostępu do internetu.
•    To może być jedyna okazja w ciągu dnia, by się trochę poruszać.

* Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym Burmistrz Świecia jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych gminy Świecie. Gmina nie posiada wyodrębnionej jednostki budżetowej wykonującej obowiązki organizatora transportu publicznego. Formalnym organizatorem transportu miejskiego w Gminie jest Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.