Cykliczne wydarzenia

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Cykliczne wydarzenia

 • INAUGURACJA DNI OLIMPIJCZYKA I FESTIWAL SZTAFET O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA (kwiecień)
  Miejsce:
  stadion Wdy.
  Uczestnicy:
  dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.
 • WYŚCIG KOLARSKI JUNIORÓW O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA (kwiecień)
  Miejsce:
  Świecie i okoliczne miejscowości.
  Uczestnicy:
  zawodniczki i zawodnicy z kraju i zagranicy.
 • BIEGI ULICZNE O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA (maj)
  Miejsce:
  ulice Świecia.
  Uczestnicy:
  dzieci i młodzież ze szkól podstawowych i gimnazjów oraz kategoria open.
 • PÓŁMARATON I BIEG NA 10 KM CHEŁMNO – ŚWIECIE (czerwiec)
  Miejsce:
  Ulice Chełmna i Świecia oraz trasa łącząca obydwa miasta.
  Uczestnicy:
  zawodniczki i zawodnicy z kraju i zagranicy.
 • TURNIEJE GRAND PRIX W PLAŻOWEJ PIŁCE SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA (lipiec)
  Miejsce:
  Ośrodek Wypoczynkowy Deczno.
  Uczestnicy:
  zawodniczki i zawodnicy z gminy Świecia i województwa kujawsko – pomorskiego.
 • OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA (sierpień)
  Miejsce:
  Ośrodek Wypoczynkowy Deczno.
  Uczestnicy:
  zawodnicy z całego kraju.
 • WYŚCIG KOLARSKI „MOCNI W WIERZE NA ROWERZE” (sierpień)
  Miejsce:
  trasa Kozłowo – Świecie – jazda indywidualna na czas.
  Uczestnicy:
  zawodniczki i zawodnicy ze Świecia i całego kraju.
 • CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE (w czasie trwania roku szkolnego)
  Miejsce:
  Stadion Wdy.
  Uczestnicy:
  dzieci i młodzież ze szkół podstawowych z gminy Świecia i powiatu.
 • HALOWA LIGA PIŁKI NOŻNEJ (listopad – marzec)
  Miejsce:
  hala widowiskowo-sportowa w Świeciu.
  Uczestnicy:
  drużyny ze Świecia i województwa kujawsko – pomorskiego.
 • BIEG MIKOŁAJKOWY NA PRZEŁAJ O PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA (listopad)
  Miejsce:
  park przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świeciu.
  Uczestnicy:
  zawodniczki i zawodnicy z gminy Świecie i powiatu świeckiego.
 • TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O  PUCHAR BURMISTRZA ŚWIECIA (grudzień)
  Miejsce:
  hala widowiskowo-sportowa w Świeciu.
  Uczestnicy:
  drużyny z województwa kujawsko – pomorskiego.