Lokalne media

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Lokalne media

DZIENNIK

Gazeta Pomorska
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wojska Polskiego 91
86-100 Świecie
tel. 52 331 43 50, 332 45 75
e-mail: gp.red-swiec [at] gpmedia.pl
www.pomorska.pl

PORTALE INFORMACYJNE

Świecie24
Redakcja
ul. Kopernika 6
86-100 Świecie
tel. 52 333 31 27
Redaktor naczelny Krzysztof Nowicki
tel. 724 00 24 24
e-mail: redakcja [at] swiecie24.pl
www.swiecie24.pl

Extra Świecie
ul. Hallera 4/18
86-100 Świecie
tel. 661 504 850
e-mail: redakcja [at] extraswiecie.pl
www.extraswiecie.pl

TYGODNIKI

Czas Świecia
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Wojska Polskiego 91
86-100 Świecie
tel. 52 333 33 20
e-mail: czasswiecia [at] gazeta.pl
www.czasswiecia.pl

Nowe Świecie
Redakcja i biuro ogłoszeń
ul. Hallera 4/12
86-100 Świecie
tel. 502 488 205
E-mail: kontakt [at] nSwiecie.pl
www.nswiecie.pl

MIESIĘCZNIKI

Teraz Świecie
Redakcja
ul. Wojska Polskiego 139
86-100 Świecie
tel. 52 562 73 70, 661 504 850
e-mail: terazswiecie [at] oksir.eu
www.terazswiecie.pl

Gazeta Lokalna Powiat Świecki
Redakcja
ul. Kopernika 6
86-100 Świecie
tel. 52 333 31 27
Redaktor naczelny Krzysztof Nowicki
tel. 724 00 24 24
e-mail: redakcja [at] swiecie24.pl
www.issuu.com/swiecie24
www.swiecie24.pl

TELEWIZJA

Telewizja CSW
(kanał lokalny Sieci Kablowej Vectra)
Biuro Obsługi Klienta
ul. Wyszyńskiego 15
86-105 Świecie
Redakcja: tel. 796 255 527, 793 255 900
e-mail: redakcja [at] tvcsw.info
Dział reklamy: tel. 603 255 527
e-mail: reklama [at] tvcsw.info
Wydawca:
Cibus Polska
ul. Kiepury 22
86-105 Świecie
www.tvcsw.info

MMS Studio s.c i Martmedia
(realizacja programu „Po obu stronach Wisły”)
ul. Dworcowa 40 a
86-200 Chełmno
fax 56 686 44 39
e-mail: sylwiared [at] poczta.onet.pl

RADIO

Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A.
ul. Gdańska 48/50
85-006 Bydgoszcz
centrala 52 327 40 00
sekretariat: 52 32 74 156,
faks: 52 34 56 013
e-mail: radio [at] radiopik.pl
www.radiopik.pl