Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej
  "INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"
  (organizacja pożytku publicznego)
  ul. Chmielniki 2b
  Prezes Zdzisław Plewa
  tel. 52 33 02 536
  tel./fax: 52 33 12 868
  tel. kom.: 501 162 715, 501 162 697
  e-mail: biuro [at] inkubator.com.pl
  www.inkubator.com.pl
 • Towarzystwo Wspierania Osób Niepełnosprawnych
  ul. Nadbrzeżna 2A
  Prezes Tadeusz Rezmer
  tel.: 52 33 14 481, 52 33 13 900
 • Stowarzyszenie Rodzin Chorych Dzieci i Dorosłych na Schorzenia Centralnego Układu Nerwowego
  ul. św. Wincentego 3
  Prezes Halina Szolginia
  tel. kom.: 605 209 661
 • Fundacja na rzecz kształcenia i wychowania "Progress"
  ul. Małcużyńskiego 11
  86-105 Świecie
  Prezes Kazimierz Juszczak
  tel. /fax 52-562-00-80
  kom. 500-298-363
  mail. fundacja.progress [at] wp.pl


  www.fundacjaprogress.eu

 • Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" Ziemi Świeckiej
  ul. Sądowa 5
  Prezes Elżbieta Kapuścińska
  tel.: 52 33 15 107
  tel. kom.: 604 286 273
  biuro czynne w pniedziałki: 14:30-16:00 oraz czwartki: 14.00-17.00
  e-mail: amazonki-swiecie [at] wp.pl
 • “SPIRO” Nadwiślańskie Stowarzyszenie Wspierania Profilaktyki, Diagnozowania i Leczenia Chorób Układu Oddechowego
  ul. Chmielniki 2b
  Prezes Zdzisław Plewa
  tel.: 52 33 12 868
 • Polski Związek Niewidomych
  Koło PZN w Świeciu
  ul. Wojska Polskiego 139, OKSiR (Dom Kultury)
  Prezes Alicja Frank
  tel.: 515 23 10 24
  biuro czynne w środy: 10:00 - 12:00 oraz czwartki: 16:00 - 18:00
 • Polski Czerwony Krzyż
  ul. Wojska Polskiego (barak nr 1)
  Prezes Arkadiusz Wojciechowski
  tel.: 52 33 11 820
  strona internetowa: www.krwiodawcy.wswieciu.pl
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  ul. Wojska Polskiego (barak nr 1)
  Prezes Halina Urban
  tel.: 52 33 13 245
  Godziny urzędowania: wtorki i środy: 9:00 - 11.00 oraz piątki 15.00 - 17.00
  strona internetowa: www.tpdswiecie.cba.pl
 • Klub Seniora "KOCIEWIACY"
  ul. Wojska Polskiego 139, OKSiR (Dom Kultury)
  Przewodnicząca Teresa Szeczewska
  tel. kom.: 694 941 956
 • Klub Seniora "WRZOS"
  ul. Marszałka Piłsudskiego 15
  Prezes Anna Świerczyńska
  tel. kom.: 602 511 083
  e-mail: ania_mats53 [at] o2.pl


  strona internetowa: www.kswrzos.pl

 • Klub Seniora Stokrotka
  ul. Kard. Wyszyńskiego 15
  Prezes Anna Rozmus
  tel.: 52 33 12 188
  e-mail: sok.stokrotka [at] wp.pl


  strona internetowa: www.stokrotka.smswiecie.pl

 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
  ul. Sądowa 5
 • Związek Represjonowanych Żołnierzy i Górników
  ul. Sądowa 5
 • Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  ul. Sądowa 5
  tel.: 52 33 11 842
 • Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły
  ul. Młyńska 4
  86-111 Gruczno
  Prezes Sylwia Kuklińska
  tel. kom.: 664 480 549
  e-mail: aborygeniznadwisly [at] wp.pl%20">aborygeniznadwisly [at] wp.pl
  strona internetowa: www.tpdw.pl