Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: Page 3 z 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe: Page 3 z 3

 • Ludowy Klub Sportowy "Tęcza" w Wiągu
  Adres: Wiąg 26, 86-100 Świecie
  Sekcja: piłka nożna ( A Klasa senior, Junior Młodszy, Gminna Liga Młodzieżowa)
 • Miejski Ludowy Klub Sportowy "Wisła" w Świeciu
  ul. Tucholska 7, 86-100 Świecie
  Sekcje: zapasy (Juniorzy, Kadeci i Kadetki, Młodzicy i Młodziczki, Grupa naborowa )
  e-mail: grzegorzsikorski [at] autograf.pl

 • Uczniowski Klub Sportowy "Duo-Set" Świecie
  ul. Chmielniki 5, 86-100 Świecie
  Sekcje: lekkoatletyka, tenis ziemny
 • Uczniowski Klub Sportowy przy SP 5 w Świeciu
  ul. Wojska Polskiego 3, 86-100 Świecie
  Sekcje: piłka nożna, zapasy, szachy
  e-mail: szkola55 [at] wp.pl

 • Uczniowski Klub Sportowy przy SP 7 w Świeciu
  ul. Mickiewicza 6, 86-100 Świecie
  Sekcje: piłka ręczna (Młodzik, Młodzik Młodszy, Grupa naborowa, Dziewczęta)
 • Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Joker" Świecie
  Al. Jana Pawła II 8, 86-105 Świecie
  Sekcje: piłka siatkowa (II liga Seniorek, Kadetek, Juniorek, Młodziczek, Młodziczek Młodszych 3 grupy)
  e-mail: anadolny [at] poczta.onet.pl


  strona internetowa: www.joker-swiecie.pl

 • Świecki Klub SHORIN-RYU Karate w Świeciu
  ul. Okrężna 25, 86-100 Świecie
  Sekcje: karate (Starsi karate, Młodsi karate, Jiu-jitsu
 • Klub Sportowy Wda w Świeciu
  ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Świecie
  Sekcje: piłka nożna (Junior Starszy, Junior Młodszy, Trampkarz I, Trampkarz II, Orlik, Młodzik I, Młodzik II), boks, kick-boxing, lekkoatletyka, tenis ziemny
  tel.: 52 331 15 63
  fax:  52 331 22 86
  e-mail: biuro [at] wda-swiecie.pl


  strona internetowa: www.wdaswiecie.pl

 • Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Świeciu
  ul. Sienkiewicza 18 Morsk 9, 86-100 Świecie
 • Liga Obrony Kraju - Klub Strzelecki w Świeciu
  Adres: ul. Mały Rynek 3, 86-1000 Świecie
  Sekcje:  strzelecka
 • Uczniowski Klub Sportowy  "Mestwin"
  Adres: ul. Ogrodowa 1c (GM nr 2), 86-100 Świecie
 • Uczniowski Klub Sportowy " Sprint"
  Adres: ul. Kościuszki 6a, 86-100 Świecie
  Sekcje: biegacza
 • Świeckie Stowarzyszenie Aikido
  Świeckie Stowarzyszenie Aikido
  ul. Jana Brzechwy 2, 86-100 Świecie
  tel. kom.: 508 282 703
  Sekcje: karate (Dzieci początkujące młodsze, Dzieci Młodsze i starsze średniozaawansowane, Młodzież i dorośli początkujący, Młodzież i dorośli zaawansowani)
 • Świecki Klub Karate " Kyokushin"
  ul. Kościuszki 17/4, 86-100 Świecie
  Sekcje: karate (Dzieci od 6 lat, Młodzież, Dorośli)
  tel. kom.: 504569459
  e-mail: kyok [at] poczta.onet.pl


  strona internetowa: www.skkk.y0.pl

 • Klub Olimpijczyka "Laur"
  ul. Wojska Polskiego 3, 86-105 Świecie
  e-mail: szkola55 [at] wp.pl

 • Klub Turystów Wodnych "Celuloza"
  ul. Kościuszki 17/50, 86-100 Świecie
  Sekcja: turystyka kajakowa
  e-mail: ktwceluloza [at] wp.pl


  strona internetowa: www.ktw-celuloza.pl

 • Polskie Towarzystwo Turytyczno-Krajoznawcze w Świeciu
  Adres: ul. Wojska  Polskiego 75a, 86-100 Świecie
 • Yacht Club Columbus
  ul. 10 Lutego 15, 86-100 Świecie
  tel. kom.: 602 633 038
  e-mail: biuro [at] ycm-columbus.pl


  strona internetowa: www.ycm-columbus.pl

 • Dom Pomocy społecznej Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincenta a'Paulo
  tel. 52 33 11 884
  email: dps_swiecie [at] wp.pl


  strona internetowa: www.dps-swiecie.org.pl