Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Ochrona środowiska

 Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
30 stycznia 2019

Komunikat Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

28 stycznia 2019

Projekt "uchwały antysmogowej" dla województwa...

16 stycznia 2019

Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest.

Informacja o opłacie za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej
08 listopada 2018

Informacja o opłacie za zmniejszanie naturalnej retencji...

Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu
07 listopada 2018

Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu

UWAGA DERATYZACJA!
08 października 2018

UWAGA DERATYZACJA!

MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem! zapraszamy do II edycji
08 października 2018

MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem!...

Zostań przyjacielem drzewa
04 października 2018

Zostań przyjacielem drzewa

MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem! WEŹ UDZIAŁ!!!
20 września 2018

MŁODZI OBSERWATORZY PRZYRODY – tworzymy miasto z klimatem!...

Strony