Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Ochrona środowiska

07 lipca 2020

Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju

Wymieniono oprawy na osiedlu Paderewskiego w Świeciu
15 czerwca 2020

Wymieniono oprawy na osiedlu Paderewskiego w Świeciu

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020
28 maja 2020

Krajowe Dni Pola Minikowo 2020

08 kwietnia 2020

Tymczasowy zakaz wstępu do lasu

30 marca 2020

Zamknięte place zabaw

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza konsultacje społeczne
18 marca 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego...

21 lutego 2020

Odstrzał sanitarny dzików na obszarze zagrożonym ASF

17 stycznia 2020

KRUS ogłasza X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

Zimowisko w Poroninie
17 stycznia 2020

Zimowisko w Poroninie

Strony