Ochrona środowiska

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Ochrona środowiska

Łąka kwietna- miejska wizytówka
26 lipca 2019

Łąka kwietna- miejska wizytówka

Kolonie dla dzieci rolników
25 lipca 2019

Kolonie dla dzieci rolników

Afrykański Pomór Świń- Profilaktyka Weterynaryjna
24 lipca 2019

Afrykański Pomór Świń- Profilaktyka Weterynaryjna

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w gminie Świecie
22 lipca 2019

Komunikat odnośnie wystąpienia warunków suszy w gminie...

Ukojenie, orzeźwienie, relaks…
02 lipca 2019

Ukojenie, orzeźwienie, relaks…

21 czerwca 2019

Woda w jeziorze Deczno zdatna do kąpieli

Akcja Listy dla Ziemi 2019 r. – GŁOSOWANIE!
07 czerwca 2019

Akcja Listy dla Ziemi 2019 r. – GŁOSOWANIE!

Nadleśnictwo Zamrzenica informuje, że w związku rozpoczęciem akcji zwalczania szkodliwych owadów od dnia 29.05.2019 do 14.06.2019 na terenie leśnictw: Bukowiec, Jeleniagóra, Lnianek oraz Rykowisko wprowadzony zostaje okresowy zakaz wstępu do lasu.
30 maja 2019

Zakaz wstępu do lasu

Informacja dla rolników i domowników, którzy podlegając ubezpieczeniu w KRUS dodatkowo prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Kasa Rolniczego ubezpieczenia Społecznego informuje, że zbliża się termin na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik
29 maja 2019

Informacja KRUS - pozarolnicza działalność gospodarcza

Strony