Archiwum - Styczeń 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Styczeń 2021

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - wypełnij ankietę
29 stycznia 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - wypełnij ankietę

Plan Mobilności Miejskiej - wypełnij ankietę
29 stycznia 2021

Plan Mobilności Miejskiej - wypełnij ankietę

Informacja na temat szczepień przeciw COVID-19
20 stycznia 2021

Informacja na temat szczepień przeciw COVID-19

18 stycznia 2021

Kondolencje

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje opiekunów prawnych
13 stycznia 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje opiekunów prawnych

04 stycznia 2021

Gmina inwestuje. Budżet na 2021 rok

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - NSP 2021
29 stycznia 2021

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych - NSP 2021

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
28 stycznia 2021

Porządek obrad XXVII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg licytacyjny
15 stycznia 2021

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg licytacyjny

15 stycznia 2021

Pierwszy strop w zamku jest już gotowy

Strony