Izba Regionalna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Izba Regionalna

Izba Regionalna

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej mieści się w budynku neogotyckim przy ulicy M. Kopernika 2. Składa się z kilku pomieszczeń, z których pierwsze zostało przeznaczone na wystawy czasowe związane z dziejami miasta Świecia oraz jego okolicą – Ziemią Świecką.

W dwóch kolejnych izbach znajdują się eksponaty związane z kulturą materialną Kociewia, w tym meble charakterystyczne dla tego regionu, jak ponad stuletnia maglownica, szafy i kredensy, narzędzia codziennego użytku, w tym lampy, sztućce, nosidła do wody, dzbany, strugi, itp.

W następnym pomieszczeniu zgromadzono średniowieczne eksponaty oraz dwie makiety przedstawiające zamek z okresu XIV wieku i makietę nieistniejącego już miasta lokowanego w widłach Wisły i Wdy z okresu XIV – XIX wiek.

Ostatnie z pomieszczeń jest tematycznie związane z okresem nowożytnym i współczesnym. W gablotach znajdują się dokumenty, zdjęcia i szkice obrazujące życie codzienne mieszkańców z tych okresów, oraz przedmioty codziennego użytku, jak charakterystyczna urzędnicza ostrzynka do ołówków, zabytkowe ornaty, czy butelki z dawnej rozlewni wód mineralnych „Zdrój Marianki”. W pomieszczeniu tym znajduje się również gablota poświęcona społecznej działalności dwóch nieżyjących już członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Świeckiej, śp. Jana A. Kamińskiego i Z. Erdmana.

Izba Regionalna sprawuje opiekę nad zamkiem krzyżackim oraz organizuje w sezonie turystycznym - w okresie od 1 maja do 30 września - szereg imprez plenerowych, popularyzujących dzieje miasta oraz Kociewia, często współpracując w tym zakresie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Świeckiej.

Zwiedzanie Izby Regionalnej:

 • bilet ulgowy: 3 zł - przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się, studentom do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom
 • bilet normalny: 5 zł
 • bilet rodzinny: 12 zł - dwoje opiekunów + dwoje dzieci
 • dzieci do 6 roku: wstęp bezpłatny


Adres oraz godziny otwarcia:

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
ul. Kopernika 2
86-100 Świecie
wtorek - piątek:  10:00 – 17:00

Kontakt:

Izba Regionalna Ziemi Świeckiej
ul. Kopernika 2
86-100 Świecie
tel. +48 795 114 893
czynna od września do kwietnia od maja do sierpnia administracja Izby przenosi się na zamek.

Więcej informacji na stronie: www.oksir.eu