Zagospodarowanie terenu przy ulicy Hallera niemal zakończone [zdjęcia]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Zagospodarowanie terenu przy ulicy Hallera niemal zakończone [zdjęcia]

01 kwietnia 2020

Do zamontowania został jeszcze jeden, za to istotny element. Mowa o fontannie w kształcie szklanej kuli. Prawdopodobnie pojawi się ona w maju.

Nie potwierdziły się obawy, że po rewitalizacji terenu koło starostwa zamieni się on w betonową pustynię. Nie zmieniło tego nawet wycięcie 10 drzew stojących na skraju skweru.

Wycięto przede wszystkim te okazy, które przeszkadzały w zrealizowaniu jednego z głównych punktów inwestycji, czyli parkingu na 70 stanowisk. Powinno to na jakiś czas rozwiązać problem ciasnoty w obrębie Starostwa Powiatowego w Świeciu. Powiat wprawdzie dysponuje przestronnym parkingiem, tyle że w dużej mierze zajmowany jest on przez klientów miejscowych firm i okolicznych mieszkańców.

W parku wyznaczono nowe ścieżki, które wysypano kruszywem mineralnym. Z myślą o odwiedzających pojawią się też nowe ławki. Nie sposób też nie wspomnieć o kilkudziesięciu nowych drzewach, które posadzono na skwerze.