Złodzieje dewastują zamek. Gmina wyznaczyła nagrodę za informację o sprawcach

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Złodzieje dewastują zamek. Gmina wyznaczyła nagrodę za informację o sprawcach

16 sierpnia 2019

W nocy ze środy na czwartek z pozostałości muru obronnego od strony Wdy wykuto i zabrano kilkadziesiąt cegieł. Nie była to pierwsza kradzież tego typu.

Wcześniej złodzieje zadowolili się kilkunastoma sztukami. Tym razem znikło ich znacznie więcej.

- Trudno mi zrozumieć taką dewastację po to, aby postawić sobie kominek czy grilla i chwalić się, że powstały z kilkusetletnich cegieł – oburza się Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia.

O obydwu kradzieżach powiadomiono policję. Za pierwszym razem nikogo nie złapano. Jak będzie teraz? Czas pokaże. W każdym razie miasto postanowiło wspomóc pracę policji w dość nietypowy sposób.

- Wyznaczyliśmy 1000 zł nagrody dla osoby, której informacje doprowadzą do ujęcia złodzieja. Wszystkich, którzy wiedzą cokolwiek na ten temat, prosimy o kontakt z komendą w Świeciu. Rabuś nie odpowie tylko za zwykłą kradzież, ale również za dewastację zabytku – zaznacza Paweł Knapik.

Wszyscy, którzy wiedzą cokolwiek na temat kradzieży proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Świeciu osobiście lub pod nr tel. 52 33 32 500.