Wracają kursy busów

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Wracają kursy busów

05 czerwca 2020

Informujemy, że od poniedziałku 8 czerwca br. zostają wprowadzone zmiany w komunikacji miejskiej w gminie Świecie.

 Zostają przywrócone pierwotne rozkłady jazdy dla poniższych linii obsługiwanych przez pojazdy typu bus:

- Linia nr 5 (trasa Szpital – Duży Rynek – ul. Sienkiewicza – Al. Jana Pawła II (przy Hali, osiedle) – ul. Małcużyńskiego – ul. Piłsudskiego – Dworzec)

- Linia nr 6 (trasa Al. Jana Pawła II (przy Polo Market) – ul. Małcużyńskiego – ul. Piłsudskiego – ul. Wyszyńskiego – Dworzec – Duży Rynek – Szpital)

- Linia nr 7 (trasa Duży Rynek – ul. Sienkiewicza – Al. Jana Pawła II (przy Hali, osiedle) –
ul. Wyszyńskiego – Przechowo – Kozłowo – Mondi – Dworzec – Duży Rynek

- Linia nr 8 (trasa Szpital – Duży Rynek – ul. Św. Wincentego (Stary szpital) – ul. Sienkiewicza – Al. Jana Pawła II – ul. Paderewskiego – ul. Małcużyńskiego – Miasteczko

- Linia nr 9 (trasa Szpital – Duży Rynek – ul. Parkowa – ul. Armii Krajowej –
ul. Paderewskiego – ul. Małcużyńskiego – Miasteczko.

Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świeciu tutaj.

W związku ze wznowieniem kursów przez przewoźnika obsługującego przystanki na al. Jana Pawła II – linia tymczasowa zostaje zlikwidowana z dniem 8 czerwca 2020 r.

Za przejazdy komunikacją miejską będą pobierane opłaty.

Nadal obowiązują rządowe ograniczenia dotyczące maksymalnej liczby pasażerów. Przejazdy będą realizowane w ten sposób, by na pokładzie autobusu maksymalnie znajdowała się liczba pasażerów odpowiadająca 100% liczby miejsc siedzących.