W rocznicę „cudu nad Wisłą”

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

W rocznicę „cudu nad Wisłą”

15 sierpnia 2019

Paweł Knapik, zastępca burmistrza, Jerzy Wójcik, przewodniczący Rady Miejskiej i Leszek Żurek, sekretarz gminy Świecie, złożyli 15 sierpnia kwiaty na mogile żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego i bitwy warszawskiej rozpoczęła uroczysta msza w kościele Boboli. Po niej na cmentarzu obok odśpiewany został hymn państwowy. Następnie głos zabrał Paweł Knapik, zastępca burmistrza Świecia, który podkreślał  lokalne, świeckie tło w wojnie polsko-bolszewickiej.

- Warto to pamiętać i wspominać, bo tym ludziom się to należy. Bo warto pamiętać, że wolność nigdy nikomu nie została dana raz na zawsze – mówił wiceburmistrz.

Następnie przedstawiciele władz miasta, powiatu, organizacji i instytucji, złożyli kwiaty pod mogiłą żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.