POBIERZ HARMONOGRAM 2021, SKORZYSTAJ Z APLIKACJI SEGREGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

POBIERZ HARMONOGRAM 2021, SKORZYSTAJ Z APLIKACJI SEGREGO

14 grudnia 2020

Informujemy, że dostępny jest nowy harmonogram wywozu odpadów na 2021 rok (od stycznia do czerwca), który można pobrać na naszej stronie internetowej w formacie PDF, a także w Urzędzie Miejskim w Świeciu (Biuro Obsługi Mieszkańców).
Zobacz w jakich terminach będą odbierane odpady komunalne w gminie Świecie w 2021 r. Poniżej do pobrania harmonogram odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych, BIO oraz choinek.

Bądź na bieżąco! Zamów powiadomienia o wywozie swoich odpadów.

Urząd Miejski w Świeciu uruchomił system SEGREGO, który umożliwia mieszkańcom w wygodny sposób wyszukać swój harmonogram odbioru odpadów.

WYGODNIE NA DWA SPOSOBY

System jest bezpłatny, mieszkańcy mają do niego dostęp na stronie: swiecie.eu/pl/page/harmonogram-wywozu-odpadów i w aplikacji mobilnej „BLISKO” dostępnej na system Android i iOS. Obie opcje udostępniają takie same informacje, podstawowa różnica jest w systemie powiadomień: na stronie internetowej możemy zamówić powiadomienia na skrzynkę e-mail, natomiast dzięki aplikacji będziemy otrzymywać przypomnienia na telefon. SEGREGO udostępni aktualny harmonogram z podziałem na wszystkie kategorie odbieranych odpadów. Powiadomienia i harmonogram będą odnosić się do konkretnego adresu, który wskaże użytkownik.

Korzystanie z SEGREGO w wersji mobilnej ma jeszcze jedną zaletę. Aplikacja BLISKO poza Gospodarką Odpadami w Gminie Świecie udostępnia subskrypcję wiadomości od innych  lokalnych nadawców np. „Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” czy „Koronawirus – serwis informacyjny”.

Instrukcja instalacji aplikacji SEGREGO - pobierzPoradnik

Zgłoś problem

Przeglądaj
Pliki muszą mieć mniej niż 3MB. Dozwolone typy plików to doc, docx, odf, txt, pdf, jpg.