Na Mariankach przybędzie nowa królewska ulica

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Na Mariankach przybędzie nowa królewska ulica

08 kwietnia 2021

Jeszcze tej wiosny może zostać ogłoszony przetarg na budowę nowej ulicy, której patronem będzie król Kazimierz Jagiellończyk. Inwestycja niemal w całości zostanie sfinansowana z rządowej dotacji.

Nowa ulica, odchodząca od ul. Chrobrego, ma być jedną z najkrótszych królewskich ulic w nowej, szybko rozrastającej się, części osiedla Marianki. Szacowany koszt budowy wynosi 757 tys. zł. Natomiast rządowa dotacja z Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznana na to zadanie to aż 700 tys. zł.

- Niezbędne dokumentacja jest już gotowa - tłumaczy Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. - Sadzę, że jeszcze tej wiosny zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę.

Nowa ulica, która nie będzie się krzyżować z żadną inną oprócz Chrobrego, powstanie w związku z kolejnymi inwestycjami mieszkaniowymi realizowanymi w tym rejonie. Jeden z deweloperów już zapowiedział powstanie kolejnego budynku, który w przyszłości będzie przypisany właśnie do ul. Jagiellończyka.