Mieszkańcy Wiąga mogą się cieszyć miejscem wypoczynku [zdjęcia i wideo]

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Mieszkańcy Wiąga mogą się cieszyć miejscem wypoczynku [zdjęcia i wideo]

06 maja 2021

Centrum turystyczno-rekreacyjnego, bo tak nazywa się inwestycja zrealizowana za 160 tys. zł, jest już dostępne. Gdy tylko zostaną zniesione ograniczenia związane z pandemią, będzie można urządzić tam inauguracyjną imprezę.

Historia tego miejsca rozpoczyna się w 2017 roku. W ramach budżetu obywatelskiego gminy Świecie pojawił się projekt "Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu". Zyskał odpowiednio duże poparciem by znaleźć się w grupie inicjatyw zakwalifikowanych do realizacji. Miejsce wypoczynku miało zostać zrealizowane w 2018 roku.

- Niestety na przeszkodzie stanęły przepisy - tłumaczy Krzysztof Kułakowski, burmistrz Świecia.   - Miejscowy plan zagospodarowania nie przewidywał w tym miejscu tego typu inwestycji. By można ją było zrealizować radni musieli podjąć uchwałę zmieniającą plan dla tego obszaru. 

W sumie zadanie to kosztowało 160 270 zł. Faktyczny wydatek po stronie gminy Świecie był jednak znacznie mniejszy za sprawą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020, które wyniosło 77 853 zł.

Dzięki tym pieniądzom udało się przeobrazić plac znajdujący się w sąsiedztwie kaplicy w Wiągu. Powstały efektowne utwardzone aleje, wiata, murowany grill i taras widokowy na pobliski staw. Centrum już teraz wygląda wspaniale, ale pełnią jego urody będzie można się cieszyć gdy urośnie posiana trwa oraz inne rośliny.