Już ponad 2 tys. osób ma aplikację BLISKO. Dzięki niej wiedzą, co dzieje się w naszej gminie

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Już ponad 2 tys. osób ma aplikację BLISKO. Dzięki niej wiedzą, co dzieje się w naszej gminie

28 marca 2019

W ciągu kilku tygodni 2250 osób zainstalowało w swoim smartfonie aplikację BLISKO. To doskonały wynik.

- BLISKO rozwija się na tyle dynamicznie, że do lata zamierzamy wycofać się z dotychczasowego systemu powiadomień SMS za pomocą platformy Multiinfo - zapowiada Marcin Kulewski, odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe i sprawy obronne w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

A jak pobrać aplikację i jakie mamy z tego korzyści?

Gmina Świecie BLISKO mieszkańców

Urząd Miejski w Świeciu  uruchomił system mobilnej komunikacji z mieszkańcami. Za pomocą sprawdzonego w setkach samorządów systemu SISMS, będziemy na bieżąco informować mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon. System dla użytkowników jest bezpłatny i restrykcyjnie przestrzega zasad wymaganych przez RODO. W systemie można zarejestrować się na dwa sposoby:

- pobrać na smartfona aplikację BLISKO

- zamówić informacje na E-MAIL

 

JAKIE INFORMACJE BĘDZIEMY PRZESYŁAĆ NA TELEFONY:

- aktualne sprawy dotyczące mieszkańców

-  zagrożenia i niebezpieczeństwa

-   istotne utrudnienia i awarie

-   imprezy kulturalne i sportowe

-   nadchodzące wydarzenia

-   ostrzeżenia wojewódzkie z RSO oraz komunikaty od ŁÓWCÓW BURZ

-   przypomnienia o opłatach lokalnych i podatkach

 

ZAREJESTRUJ SIĘ:

Aplikacja Bliska

Zdecydowanie zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, w której można znaleźć nie tylko nasze serwisy, ale również zamówić powiadomienia od innych nadawców np. „Policji”, „Wyłączenia Prądu”. Aplikacja dostarcza pełne komunikaty z multimediami, a o nowej wiadomości powiadamia podobnie jak SMS. Wymaga dostępu do Internetu, ale jest tak zaprojektowana, że ma znikomy pobór danych. Warto być BLISKO:

- aplikacja jest łatwa i wygodna w obsłudze

- bez reklam i spamu

- dostarcza informacje tylko z zaznaczonych serwisów

- umożliwia subskrypcję nadawców w wielu lokalizacjach

- nie pobiera danych od użytkowników

-  jest bezpłatna

Pobierz aplikację  BLISKO:

Will open in new windowaplikacja appa store  Will open in new windowaplikacja google play  Will open in new windowaplikacja windows store


Instrukcja pobrania aplikacji na telefony z systemem android

Will open in new windowInstrukcja obsługi aplikacji BLISKO

 

aplikacja e-mail

Alternatywnym rozwiązaniem dla aplikacji BLISKO jest subskrypcja informacji na skrzynkę e-mail.

Will open in new windowZamów powiadomienia e-mail przez formularz on-line.


W każdej chwili można wypisać się z wybranego wcześniej serwisu lub całkiem się wyrejestrować z systemu. Aby tego dokonać skorzystaj z formularza ZMIEŃ USTAWIENIA