Cztery firmy ubiegają się o przebudowę boiska przy szkole w Terespolu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Cztery firmy ubiegają się o przebudowę boiska przy szkole w Terespolu

20 lipca 2020

W przyszłym tygodniu powinniśmy poznać firmę, która wygra przetarg na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Terespolu Pomorskim. Wybór nie jest prosty, bo między trzema ofertami są niewielkie różnice.

W przetargu biorą udział cztery firmy.  Najtańsza oferta opiewa na 486,7 tys. zł. Kolejna jest wyższa o zaledwie 800 zł, a trzecia z tej puli o 2 tys. zł. Trudo więc przesądzić, która z nich wygra. Pewne wydaje się tylko to, że szans na realizację tego zadania inwestycyjnego raczej nie ma spółka, która zaproponowała cenę 618 tys. zł. To znacznie więcej niż konkurenci.

Prace mają ruszyć w sierpniu i zakończyć się do połowy października. Ich charakter będzie podobny do tego, co możemy zobaczyć w szkołach podstawowych nr 1 i 8 w Świeciu. Różnica dotyczy tylko zakresu i skali zaplanowanych prac.

- Jeszcze tej jesieni uczniowie Szkoły Podstawowej w Terespolu będą się cieszyć nowym trawiastym boiskiem piłkarskim o wymiarach 30 na 60 m, boiskiem wielofunkcyjnym z powierzchnią poliuretanową, bieżnią dwutorową, skocznią w dal oraz rzutnią do pchnięcia kulą - wylicza Ryszard Sadowski, kierownik Wydziału Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Świeciu. - Ponadto zostaną zamontowane piłkochwyty i oświetlenie, które pozwoli ma grę po zmroku. Oczywiście całości dopełniać będą nowe chodniki.