Archiwum - Maj 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Maj 2021

Nagrody Burmistrza Świecia w dziedzinie kultury
31 maja 2021

Nagrody Burmistrza Świecia w dziedzinie kultury [zdjęcia]

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?
27 maja 2021

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
26 maja 2021

Porządek obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Zielone Świecie
25 maja 2021

Zielone Świecie

Konsultacje społeczne zmiany obowiązującej "uchwały antysmogowej" dla województwa kujawsko-pomorskiego
21 maja 2021

Konsultacje społeczne zmiany obowiązującej "uchwały antysmogowej" dla...

Burmistrz Świecia zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne
21 maja 2021

Burmistrz Świecia zaprasza na spotkanie informacyjno – konsultacyjne

Odnawialne Źródła Energii – nabór uzupełniający
19 maja 2021

Odnawialne Źródła Energii – nabór uzupełniający

Pomoc z Funduszu Gwarancji Rolnych
18 maja 2021

Pomoc z Funduszu Gwarancji Rolnych

Cykl wydarzeń promujących zdrowy tryb życia
18 maja 2021

Cykl wydarzeń promujących zdrowy tryb życia

Rusza 83. batalion lekkiej piechoty
17 maja 2021

Rusza 83. batalion lekkiej piechoty

Strony