Archiwum - Luty 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Luty 2021

Kampania - „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”
22 lutego 2021

Kampania - „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ostanie dni na wypełnienie ankiety
18 lutego 2021

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - ostanie dni na wypełnienie ankiety

Plan Mobilności Miejskiej - ostanie dni na wypełnienie ankiety
18 lutego 2021

Plan Mobilności Miejskiej - ostanie dni na wypełnienie ankiety

Nabór rachmistrzów przedłużony do 16 lutego
10 lutego 2021

Nabór rachmistrzów przedłużony do 16 lutego

Komunikat Burmistrza
24 lutego 2021

Komunikat Burmistrza

To będzie wyjątkowa budowa
12 lutego 2021

To będzie wyjątkowa budowa

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu
22 lutego 2021

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Zapraszamy na turniej FIFA 21
22 lutego 2021

Zapraszamy na turniej FIFA 21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu poszukuje opiekuna prawnego
22 lutego 2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu poszukuje opiekuna prawnego

Podatek płacimy tylko raz
11 lutego 2021

Podatek płacimy tylko raz

Strony