Archiwum - Listopad 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Listopad 2020

20 listopada 2020

OPS poszukuje opiekuna

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu
19 listopada 2020

Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Świeciu

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie nie dla każdego
17 listopada 2020

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w listopadzie nie dla każdego

Jak ZUS pomaga firmom radzić sobie z finansowymi trudnościami?
10 listopada 2020

Jak ZUS pomaga firmom radzić sobie z finansowymi trudnościami?

Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy
09 listopada 2020

Od poniedziałku wraca dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Ogłoszenie Burmistrza Świecia
02 listopada 2020

Ogłoszenie Burmistrza Świecia

Nowa lista mieszkań
20 listopada 2020

Nowa lista mieszkań

18 listopada 2020

Świecie w programie „Po obu stronach Wisły”

Do końca spisu pozostało zaledwie 21 dni
10 listopada 2020

Do końca spisu pozostało zaledwie 21 dni

Na kwarantannie praca zdalna albo chorobowe
09 listopada 2020

Na kwarantannie praca zdalna albo chorobowe

Strony