Archiwum - Czerwiec 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Czerwiec 2020

Kujawsko - Pomorski e-bazarek
19 czerwca 2020

Kujawsko - Pomorski e-bazarek

UWAGA! SANEPID POSZUKUJE OSOBY Z POWIATU ŚWIECKIEGO
24 czerwca 2020

UWAGA! SANEPID POSZUKUJE OSOBY Z POWIATU ŚWIECKIEGO

Kolejna edycja programu szczepień przeciwko pneumokokom
23 czerwca 2020

Kolejna edycja programu szczepień przeciwko pneumokokom

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych
12 czerwca 2020

Informacja dla Pełnomocników Komitetów Wyborczych

Pieszyce – miasto w Górach Sowich zaprasza!
12 czerwca 2020

Pieszyce – miasto w Górach Sowich zaprasza! [wideo]

Głosowanie korespondencyjne
08 czerwca 2020

Głosowanie korespondencyjne

Komunikat Burmistrza w sprawie funkcjonowania targowisk.
01 czerwca 2020

Komunikat Burmistrza

Załóż Internetowe Konto Pacjenta
22 czerwca 2020

Załóż Internetowe Konto Pacjenta

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - PSR 2020
19 czerwca 2020

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych - PSR 2020

17 czerwca 2020

Darmowe wsparcie doradców zawodowych

Strony