Archiwum - Maj 2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Maj 2020

UWAGA DERATYZACJA!
22 maja 2020

UWAGA DERATYZACJA!

Burmistrz Świecia przyznał nagrody
29 maja 2020

Burmistrz Świecia przyznał nagrody

Konsultacje społeczne
21 maja 2020

Konsultacje społeczne

Rolniku, zgłoś zwierzęta przez Internet!
19 maja 2020

Rolniku, zgłoś zwierzęta przez Internet!

13 maja 2020

Rolnik na kwarantannie

Gmina Świecie będzie miała swoją linię małej architektury.
06 maja 2020

Gmina Świecie będzie miała swoją linię małej architektury.

01 maja 2020

Spędźmy ten czas osobno, ale bądźmy myślami razem

XIX Sesja Rady Miejskiej w Świeciu
25 maja 2020

XIX Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

Rekrutacja do OHP
19 maja 2020

Rekrutacja do OHP

01 maja 2020

Rozszerzamy działalność komunikacji miejskiej