Archiwum - Grudzień 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Grudzień 2019

24 grudnia 2019

Zasłużyli na nagrody burmistrza

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok
24 grudnia 2019

Harmonogram wywozu odpadów na 2020 rok

20 grudnia 2019

Nowe progi zwalniające poprawią bezpieczeństwo pieszych

W piątek 27 grudnia Urząd Miejski będzie nieczynny
10 grudnia 2019

Ogłoszenie Burmistrza

Bezpłatne badania profilaktyczne
06 grudnia 2019

Bezpłatne badania profilaktyczne

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących
03 grudnia 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne o opadach marznących

Komunikat dla rolników
30 grudnia 2019

Komunikat dla rolników

22 grudnia 2019

Budżet gminy na 2020 rok przyjęty

Więcej Świecia w Europie
10 grudnia 2019

Więcej Świecia w Europie

Zdecyduj, gdzie staną radary!
06 grudnia 2019

Zdecyduj, gdzie staną radary!

Strony