Archiwum - Listopad 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Listopad 2019

Bezpieczniej na przejściach
21 listopada 2019

Bezpieczniej na przejściach

Powstaje film dokumentalny “Polska kontra Smog”
15 listopada 2019

Powstaje film dokumentalny “Polska kontra Smog”

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS
30 listopada 2019

1 grudnia - Światowy Dzień Walki z AIDS

20 listopada 2019

XIV Sesja Rady Miejskiej w Świeciu

Akcja przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2019"
12 listopada 2019

Akcja przewonienia gazu ziemnego "JESIEŃ 2019"

Konkurs Świecki Wolontariusz Roku 2019
07 listopada 2019

Konkurs "Świecki Wolontariusz Roku 2019"

03 listopada 2019

Chcesz starać się o stypendium artystyczne? Pobierz wniosek

Konsultacje społeczne nt. radarowych pomiarów prędkości
28 listopada 2019

Konsultacje społeczne nt. radarowych pomiarów prędkości

Pogadanki o bezpieczeństwie w drodze do szkoły
26 listopada 2019

Pogadanki o bezpieczeństwie w drodze do szkoły [zdjęcia]

Bezpieczniej na przejściach
21 listopada 2019

Bezpieczniej na przejściach

Strony