Archiwum - Maj 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Maj 2019

„Razem Bezpieczniej” – projekt gminy Świecie z rządową dotacją
30 maja 2019

„Razem Bezpieczniej” – projekt gminy Świecie z rządową dotacją

30 maja 2019

Burmistrz nagrodził ludzi kultury [zdjęcia, wideo]

29 maja 2019

Sesja Rady Miejskiej. O czym będą dyskutować radni?

27 maja 2019

27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego - Życzenia od Burmistrza Świecia

IX Sesja Rady Miejskiej
24 maja 2019

IX Sesja Rady Miejskiej

17 maja 2019

Zamek zmieni się nie do poznania. Miasto dopięło ostatnie szczegóły

Dzień Bez Śmiecenia
16 maja 2019

Dzień Bez Śmiecenia

Kiermasz Taniej Książki
09 maja 2019

Kiermasz Taniej Książki

Dopłaty do prywatnych lasów
08 maja 2019

Dopłaty do prywatnych lasów

Pamiętajmy o ofiarach wojny
08 maja 2019

Pamiętajmy o ofiarach wojny

Strony