Archiwum - Luty 2019

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Luty 2019

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
18 lutego 2019

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych.

26 lutego 2019

Dobiega końca zasiedlanie budynku socjalnego w Wiągu

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych
25 lutego 2019

Przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych

Wnioski mieszkańców Gminy do budżetu na rok 2019
06 lutego 2019

Wnioski mieszkańców Gminy do budżetu na rok 2019

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2019 r.
01 lutego 2019

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2019 r.

Sesja Rady Miejskiej
21 lutego 2019

Sesja Rady Miejskiej

20 lutego 2019

Złoci jubilaci

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
11 lutego 2019

Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

Burmistrz Świecia ogłasza konsultacje społeczne
11 lutego 2019

Burmistrz Świecia ogłasza konsultacje społeczne

05 lutego 2019

Od 10 lutego rusza nowa komunikacja miejska w Świeciu. Sprawdźcie rozkład jazdy!

Strony