Archiwum - Grudzień 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Świecia ul. Wojska Polskiego 124,  tel. 52 33 32 323,  faks 52 33 32 311, e-mail  sekretariat [at] swiecie.eu
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475   
  e-mail: daneosobowe24h [at] wp.pl.
 3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Świeciu ustawowych zadań publicznych określonych m.in. w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba że przepisy RODO będą stanowiły inaczej):
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.

Świecie, dnia 26 maja 2018 roku

Administrator Danych Osobowych
w Urzędzie Miejskim w Świeciu

Close GDPR info

Ważne:

Strona archiwalna. Przejdź na www.swiecie.eu

Archiwum - Grudzień 2018

31 grudnia 2018

Odbiór choinek po świętach Bożego Narodzenia

17 grudnia 2018

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2019

Spektakl dla dzieci „Czarownica Niska Emisja”
10 grudnia 2018

Spektakl dla dzieci „Czarownica Niska Emisja”

Dzień Czystego Powietrza
06 grudnia 2018

Dzień Czystego Powietrza

Komunikat dla rolników
04 grudnia 2018

Komunikat dla rolników

28 grudnia 2018

Sportowcy zostali nagrodzeni przez burmistrza [zdjęcia]

20 grudnia 2018

Życzenia świąteczne Krzysztofa Kułakowskiego i Tadeusza Pogody [wideo]

18 grudnia 2018

Nowy parking w Świeciu i chodnik w Czapelkach

12 grudnia 2018

O czym radzili radni? Zobaczcie nagranie z sesji

12 grudnia 2018

Wspinaczka nad Małym Blankuszem? Teraz to możliwe!

Strony